Go to content Go to menu
 


Organizace Lochotín

 6go14.gif

barcyan.gif

 

 

Jsme organizační jednotkou STP v ČR o.s. s právní subjektivitou.

Převážná část našich členů bydlí na Lochotíně, ale mezi naše členy patří i ti z jiných částí Plzně.

 

 

barcyan.gif

 

Kontaktní adresa:

Svaz tělesně postižených ČR o.s

 

Místní organizace Plzeň - Lochotín

Koterovská 134, 326 00, Plzeň

 

 barcyan.gif

 

Naše organizace sdružuje kolkem 180 členů. Na výroční schůzi 3/2009 byl zvolen tento výbor:

Humlová Věra - předsedkyně

 

Bek Karel - místopředseda

 

Macková Marie - čestná předsedkyně

 

Beková Ludmila - jednatelka

 

Heriánová Jitka - hospodářka

 

Polívková Vlasta - matrika + evidence členů

 

Setíkovská Marie - vedoucí úsekářů

 

Pazderník Zdeněk - digitalizace seznamů

 

Ing.Chourová Táňa, Zdeňková Zdeňka - soc.komise

 

Hrůzová Jiřina - kulturní komise

 

Macek Zdeněk - odstraňování bariér

 

Míka Vlastimil - dopisovatel na web.stránky

 

Nováková Alena - revizní komise

 

Heroldová Květa - člen

 

 

 barcyan.gif

 

 

Hauenštejn 2010

 

 

 barcyan.gif

 

 

BISKOUPKY 2009

 

 

 barcyan.gif

 

 

Členské a kulturní akce v roce 2009 

 

 

barcyan.gif